The Leap

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us.“ - Marianne Williamson

Om kursen The Leap

The Leap är en kursprocess utöver det vanliga – Ett team av Sveriges vassaste processledare har efter decennier av utforskande designat denna kurs i avancerad självkännedom.

Vi strävar efter att din investering ska vara hållbar med hög avkastning.
Avgörande för en varaktig effekt av de insikter man uppnår under retreat är “integration” – vilket ofta är den saknade länken i kurssammanhang för hållbar beteendeförändring.

“The Leap’s” väl bearbetade integreringsprocess samt efterkommande sammanhang (community) är en central del av vår vision att skapa en hel människa. Din utveckling är viktigt därför ska den vara på riktigt, den är en del av det paradigmskifte som världen behöver för ökad medvetenhet & hållbarhet.

the Leap processen består av 3 steg.
1. Kursretreat:
Under fyra dagar på och kring de magiska markerna vid Björnbacka samlar vi hängivna deltagare för en spännande och säkert livsomvälvande resa.
Kursen ger dig möjlighet att utforska vad känslor som oro, ilska, sorg, frustration eller bekräftelsebehov egentligen bottnar i och hur du kan gå vidare i livet utan att fastna i dessa känslor.
Att få insikter i vem du är på riktigt, hitta harmoni och djupare närvaro i nuet.
Syftet är att leda dig till hållbara förändringar i beteendemönster som idag hindrar dig att leva din fulla potential.
The Leap står för att transformation (omvandling, omformning, ombildning, ändring, övergång) är den enda möjligheten till ett sannare och mer kärleksfullt liv. Med hjälp av olika specialdesignade övningar och samtal, både enskilt och i grupp, får du under kursen tillgång till konkreta verktyg för hur du kan ta en mer aktiv roll i skapandet av just din livssituation.

2. Integration “the act of bringing together the parts of a whole”
En 3 månader online process för att som individ och grupp djupare utforska konsekvenser, insikter, frågeställningar som uppkommit under retreaten.
Skapa grundstruktur och bas för det sammanhang som alla kommer kunna vara del av.

3. Sammanhang (community)
Även det en avgörande faktor för varaktig effekt & beteendeskifte.
Under denna process har starka band skapats med dig själv och den mindre gruppen – det förstärks och förankras genom ett självledande sammanhang där vi lär oss, inspireras, utmanas, utvecklas av varandra.

Med andra ord är din investering i “The Leap” inte “bara” en fyra dagars retreat utan en kursprocess som börjar med fyra dagars upplevelse i det fysiska kursrummet för att sedan förflyttas till det digitala kursrummet under en sammanlagd period på tre månader till ett möjligt livslångt stöd och gemensamt lärande tillsammans med andra “Leap” deltagare.

I priset ingår:
Fullt boende, sköna sängar och näringsrik vegetarisk mat inramat av kursprogrammet The Leap, 3 månaders online integration samt livslångt inträde i the Leap community.
All info tilldelas dig via mail efter intresseanmälan eller direkt bokning.

Kalendarium för 2020:
12-16/2
15-19/4
10-14/6
12-16/8
14-18/10
9-13/12

För bättre uppfattning av boende och miljö på Björnbacka följ denna länk

Vi välkomnar dig ombord på din kanske livs viktigaste resa!

För frågor kontakta Ludvig von Bahr via tfn 0707172580 eller ludvig@bjornbacka.se

BOKA NU

Om The Leaps kursledare Premleena Wettergran

Ja denna välrenommerade kvinna har vi äran att sammarbeta med och det är vi stolta över. Premleena är en av landets främsta kursledare inom kategorin inre ledarskap. Hon har mer än 30 års erfarenhet inom ämnet och var bland annat ansvarig kursledare på kursgården Mullingstorp under många år, därefter med och initierade kurscentret Baravara och skapade de idag berömda “Dörröppnar” processerna samt ledde dem i över ett decennium. Centren är vida kända för sina kurser inom personlig utveckling. Premleena har skrivit flera böcker, däribland “Life Vision – Konsten att Leva”
Osho terapeut, Reiki healing master, the work, transformerande moderna meditations tekniker.
samt coachar ledare och individer till

Hennes Livsvision:

“Att öppen följa den sanning som bor inom mig, i mitt hjärta. Min inre intelligens och visdom.
Att vi var och en sluter fred inom oss och med hjälp av våra känslor.
Öppna upp våra hjärtan och se att allt det vi längtar efter finns där. Det finns i oss alla.
Att få slut på våra inre krig skapar en förutsättning för att alla yttre krig ska försvinna.
När vi ser att vi alla är folk från samma källa.
Krigen sker utifrån smärta och tankar som vi lagt på den, och sedan har arvet fortsatt generation efter generation.
Är det inte dags att sluta fred? Stanna upp och börja undersöka hur du vill börja leva.
Vad har vi för inre vision med oss själva och livet?
Att anta utmaningen att kunna leva kärleksfullt i livets alla skeenden. Den verkligheten finns.
Livet är en gåva och ett mysterium. Låt oss se det mysteriet och låt oss börja leva i harmoni.
Så som vi är ämnade att leva”.

PremLeena Wettergran.
Life Vision – Konsten att leva 2015

Boka kurs

Om The Leaps "integration" kursledare Pamela von Sabljar

Pamela har över 20 års erfarenhet av ledarskapsutveckling, personlig utveckling och beteendevetenskap. Genom åren har hon arbetat inom både näringslivet, den offentliga sektorn och privatpersoner. Hennes arbete har grundats i hennes passion för person,- grupp- och organisationsutveckling. Hon har dessutom skrivit flertalet böcker om jämställdhet, pedagogik och personlig utveckling och hon har även författat ett antal barnböcker.
Pamela är en mycket uppskattad kursledare och grundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation, som erbjuder ledarskapsutbildningar och kurser i avancerad självkännedom. Hon har också grundat Nexters Leadership Initiative som är självledarskapsläger för unga personer mellan 13 och 30 år. Samt medgrundare till Nordic womens gathering och medskapare i appen 29K. Hon är en radikal facilitator för djupare mänsklig kontakt. Hennes arbete navigerar i gränslandet mellan forskning och andlighet. Hon bjuder in människor att gå bortom det som separera oss för att tillgodose det mest pressande behovet på planeten: att facilitera en mer medveten mänsklighet och en hållbar värld.